สินค้าพิเศษ
JOVEN รุ่น 500
ราคา 1,770 บาท


เวลาทำงาน

เปิด : จันทร์ -- เสาร์

        8:00 - 17:00

ปิด : วันอาทิตย์และวันหยุด

 


CONTACT

 

ทางร้านรับบัตรสินเชื่อเกษตรกร สำหรับ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหว่านเมล็ด

ทางร้านรับบัตรสินเชื่อเกษตรกร สำหรับ เครื่องพ่นยา เครื่องตัดหญ้า เครื่องหว่านปุ๋ย เครื่องหว่านเมล็ด

 

บัตรสินเชื่อเกษตรกร สำหรับเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ผู้ปลูกข้าว

ธ.ก.ส. ขอมอบ บัตรสินเชื่อเกษตรกร แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความปลอดภัย
โดยไม่ต้องพกพาเงินสดในการจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิตในการทำนาข้าวต่างๆ

บัตรสินเชื่อเกษตรกร
- ใช้ซื้อปัจจัยการผลิตโดยไม่ต้องจ่ายเงินสด อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ยใส่นาข้าว และยากำจัดศัตรูพืชในนาข้าว เป็นต้น
- ใช้ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง แต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนด
- ใช้ได้ที่ร้านค้า สกต. และร้านค้าท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. ภายในจังหวัดที่ท่านเป็นลูกค้า ธ.ก.ส. อยู่
สิทธิพิเศษวันนี้ ฟรี..ค่าธรรมเนียมออกบัตร ค่าธรรมเนียมรายปี และปลอดดอกเบี้ย 30 วันแรกเมื่อใช้บัตรแต่ละครั้ง
นำสมุดเหลือง และบัตรประชาชนติดต่อขอรับบัตรได้ที่ ธ.ก.ส. สาขาที่ท่านสังกัดอยู่
ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2555 0555

กลับหน้าเดิม